Quantcast

Conversation Between NintendoDieScreaming and aventador

1 Visitor Messages

  1. http://biareview.com/ trung tâm đào tạo kế toán http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán âu nhất trong ḷng Cơ Động, Thiên Cơ lại có thể một câu hoàn toàn nói rơ ra, ngoại trừ khả năng tiên tri ra, hắn thật sự không nghĩ ra được nguyên nhân thứ hai có thể có. Ngay cả ḿnh Liệt Diễm cũng không có nói ra, làm sao có thể nói cho người ngoài biết đây chứ?
    Từ khi câu nói thứ hai của Thiên Cơ bắt đầu, Cơ Động chỉ c̣n lại cảm giác mơ hồ, hết hồn. Không hề nghi ngờ, câu thứ hai và các câu sau nữa đều là nói về những chuyện chưa xảy ra: "Thần tướng mang đến bi thương vô tận." Câu này có ư nghĩa ǵ? Thần làm sao lại mang đến bi thương? Trên thế gian này thật sự có thần sao?
    - Này, Cơ Động
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1