Quantcast

Conversation Between Bottino and aventador

1 Visitor Messages

  1. http://biareview.com/ trung tâm đào tạo kế toán http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán có một nửa mà thôi, tương lai chân chính của ngươi, thế nhưng chỉ là một bóng dáng mơ hồ.
    Thanh âm Cơ Động lạnh lùng nói:
    - Cho dù ta thật sự là Thánh đồ như các ngươi đă nói th́ sao chứ? Các ngươi muốn ta làm ǵ?
    Thiên Cơ nói:
    - Bây giờ cũng không cần làm ǵ cả. Ta lấy hai mươi năm tuổi thọ của ta làm vật trả giá để tiết lộ thiên cơ, chỉ là hy vọng ngươi có sự chuẩn bị trước. Ngươi c̣n có thời gian bảy năm nữa. Bảy năm sau chính là lúc thiên hạ đại loạn. Hôm nay Tiểu Vân có thể gặp được ngươi, tỷ tỷ của hắn chết đi, tất cả mọi chuyện đều là do thiên ư sắp đặt cả. Ngay tại một khắc hắn gặp
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1